Συμβάλλοντας στην μείωση του κόστους κτιρίων και κατασκευών

Οι πλάκες ξυλομάλλου Heraklith®,  είναι ανθεκτικές και διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση κατά τη διάρκεια της ζωής τους και καθώς συμμορφώνονται με την όλο και πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της αξίας ενός ακινήτου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Έχουμε στη διάθεσή μας πολυάριθμα παραδείγματα όπου πλάκες ξυλομάλλου Heraklith® εγκατεστημένες πριν από πολλά χρόνια, εξακολουθούν να παραμένουν σε χρήση σήμερα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα  από το διεθνή χώρο είναι ο κινηματογράφος Bio Rex στο Ελσίνκι της Φινλανδίας ο οποίος άνοιξε το 1936. Δεν αποτελούσε  τον μεγαλύτερο σε μέγεθος κινηματογράφο του Ελσίνκι αλλά αναμφισβήτητα τον πιο σύγχρονο. Διαθέτει συστήματα τελευταίας τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου ηχητικού συστήματος Western Electric Wide Range.

Για να εξασφαλιστεί καλή ακουστική συμπεριφορά, υψηλή αντοχή στη φωτιά και θερμική μόνωση, οι τοίχοι της αίθουσας είχαν επενδυθεί με πλάκες ξυλομάλλου Heraklith®. Αν και ο κινηματογράφος έχει έκτοτε υποστεί αρκετές ανακατασκευές, οι πλάκες ξυλομάλλου εξακολουθούν να αποτελούν την επιλογή των αρμοδίων, ακόμη και πάνω από 80 χρόνια από την αρχική τους χρήση.