Πλάκες ξυλομάλλου και εξαρτήματα για κάθε ανάγκη

Πλάκες ξυλομάλλου Heraklith®

Heraklith agro

Οι αυθεντικές πλάκες ξυλομάλλου Heraklith® ιδανικές για ευρεία γκάμα εφαρμογών

 • Ελαφριές, στιβαρές και εύκολες στην τοποθέτηση
 • Δυνατότητα κάλυψης μεγάλων επιφανειών σε πολύ μικρό χρόνο
 • Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τον εγκαταστάτη
 • Παρέχονται βαμμένες σε οποιοδήποτε επιθυμητό χρώμα
 • Υλικό άκαυστο (κλάσης A2 κατά EUROCLASS)
 • Ανθεκτικές σε κρούσεις και χτυπήματα
 • Μπορoύν να χρησιμοποιηθούν εκτεθειμένες, ακόμη και σε περιβάλλοντα μεγάλης υγρασίας

Ιδανική λύση για εφαρμογές

 • Ηχοαπορρόφησης σε κατοικίες, εμπορικά, ψυχαγωγικά και βιομηχανικά κτίρια
 • Διάχυσης του αέρα και διήθησης σκόνης σε αγροτικά, κτηνοτροφικά κτίρια
 • Μόνωσης της εσωτερικής επιφάνειας κεκλιμένων στεγών
 • Εξωτερικής τοιχοποιίας, ως τελικό υπόστρωμα καλυμμένο με σοβά.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στο Τεχνικό Έντυπο και τη Δήλωση Απόδοσης:

Σε αυτό το σύνδεσμο.

Πλάκες Tektalan - Αποτελούμενες από δύο στρώματα πλακών ξυλομάλλου Heraklith®, και πυρήνα από πετροβάμβακα

Όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των πλακών ξυλομάλλου Heraklith® και επιπροσθέτως

 • Ο πυρήνας από πετροβάμβακα παρέχει ενισχυμένη αντίδραση στη φωτιά, μεγαλύτερη ηχοαπορρόφηση και ανώτερη απόδοση θερμομόνωσης
 • Αποτελούν ένα σύνθετο, ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο παρέχει εξοικονόμηση στο χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με την εργασία που θα απαιτούταν για την εγκατάσταση ξεχωριστών προϊόντων και πρόσθετων στοιχείων στερέωσης

Ιδανική λύση για

 • Χώρους στάθμευσης και υπόγεια γκαράζ
 • Οροφές υπογείων
 • Πυλωτές
 • Μηχανοστάσια
 • Επένδυση θεμελίων και κολώνων

Μπορούν να στερεωθούν μηχανικά εκ των υστέρων, είτε να χρησιμοποιηθούν στον ξυλότυπο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ή βίδες που εγκαθίστανται πριν την σκυροδέτηση.

Χρησιμοποιούνται είτε εμφανείς είτε σοβατισμένες με συμβατικό  ή έτοιμο σοβά.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στο Τεχνικό Έντυπο και τη Δήλωση Απόδοσης:

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.
Tektalan

Πλάκες Heratekta - Αποτελούμενες από δύο στρώματα πλακών ξυλομάλλου Heraklith®, και πυρήνα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)

Herateka

Όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των πλακών ξυλομάλλου Heraklith® και επιπροσθέτως

 • Ο πυρήνας από EPS παρέχει ανώτερη απόδοση θερμομόνωσης. H χαμηλή θερμική του αγωγιμότητα εξασφαλίζει μείωση του απαιτούμενου πάχους μόνωσης και συνεπώς μείωση του κόστους κατασκευής.
 • Αποτελούν ένα σύνθετο, ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο παρέχει εξοικονόμηση στο χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με την εργασία που θα απαιτούταν για την εγκατάσταση ξεχωριστών προϊόντων και πρόσθετων στοιχείων στερέωσης

Ιδανική λύση για

 • Χώρους στάθμευσης και υπόγεια γκαράζ
 • Οροφές υπογείων
 • Μηχανοστάσια

Χρησιμοποιούνται είτε εμφανείς είτε σοβατισμένες με συμβατικό  ή έτοιμο σοβά.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στο Τεχνικό Έντυπο και τη Δήλωση Απόδοσης:

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

Κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης – βίδες/βύσματα, αγκύρια/πείροι και πλέγματα*

 • Ειδικά επιλεγμένα για την επίτευξη της ευκολότερης εγκατάστασης και καλύτερης απόδοσης των προϊόντων Heraklith®.

* Σημειώστε ότι όλες οι αναφορές απόδοσης των προϊόντων Heraklith® σε ότι αφορά την πυραντοχή/πυρασφάλεια ισχύουν μόνο εφόσον γίνει χρήση των εξαρτημάτων της Heraklith® για τη στερέωση των πλακών.

Wood wool insulation accessories
Wood wool insulation accessories
Wood wool insulation accessories