Μόνωση σε κλίματα ακραίων συνθηκών

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις μόνωσης.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις μόνωσης.

Είτε πρόκειται για λύσεις μόνωσης σε κτίρια χιονοδρομικών κέντρων, εγκατεστημένα σε υψόμετρα όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κατά πολύ κάτω από το μηδέν - είτε για τη μόνωση θεματικών πάρκων και μεγάλων αιθουσών ψυχαγωγίας στις συνθήκες καύσωνα του Αραβικού Κόλπου, τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith®  μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση.

Η ελαχιστοποίηση των συμπυκνώσεων και της συγκέντρωσης πάγου στις εσωτερικές επιφάνειες σε συνθήκες ψύχους, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πλακών Tektalan με ένα φράγμα υδρατμών αλουμινίου, τοποθετημένο μεταξύ της στρώσης ξυλομάλλου και του πυρήνα πετροβάμβακα.

 

Υψηλές πιέσεις

Το Tektalan μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας στον ξυλότυπο με μεταλλικά στηρίγματα ή βίδες που εγκαθίστανται πριν την σκυροδέτηση, καθώς μπορεί να αντέξει τις υψηλές πιέσεις της διαδικασίας αυτής. Εναλλακτικά, μπορεί να στερεωθεί μηχανικά εκ των υστέρων με ειδικά βύσματα επί του σκυροδέματος και να σοβατιστεί ή / και να βαφεί.  

Και εκτός της θερμομόνωσης και της προστασίας από τις συμπυκνώσεις που προσφέρουν, οι πλάκες Tektalan, προϊόν άκαυστο, κατηγορίας A2 κατά Euroclass, παρέχουν εξαιρετική πυροπροστασία.

Θα χαρούμε να παρέχουμε την υποστήριξή μας και τις τεχνικές προτάσεις μας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κλιματολογικά «ακραίας» πρόκλησης αντιμετωπίζετε στο έργο σας.

References

Extreme climate insulation

Glacier railways Kitzsteinhorn, Austria

Kitzsteinhorn , Αυστρία