Διαπιστευτήρια αειφορίας

Τα προϊόντα Heraklith® παράγονται με δέσμευση για περιβαλλοντική ευθύνη και βιωσιμότητα. Οι πελάτες μας ενισχύουν αυτή τη δέσμευση όταν επιλέγουν τα προϊόντα μας.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Χρησιμοποιώντας ξύλο, πιστοποιημένο κυρίως από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δασών FSC (Forest Stewardship Council), εξασφαλίζοντας έτσι ότι διαθέτουμε ισχυρά διαπιστευτήρια περιβαλλοντικής ευθύνης και βελτιστοποιώντας την παραγωγική μας διαδικασία, παραδίδουμε φυσικά και βιώσιμα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith®.

Πιστοποιήσεις

Οι μονωτικές πλάκες ξυλομάλλου Heraklith® είναι πλήρως συμβατές με τα ισχύοντα πρότυπα πιστοποίησης για λύσεις μόνωσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά από αυτούς τους συνδέσμους: