Κορυφαία τεχνική υποστήριξη

Για τα προϊόντα μας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους συνεργάτες μας αρχιτέκτονες, εργολάβους, εγκαταστάτες και διανομείς να αποκομίσουν τα μέγιστα από τις λύσεις που προσφέρουμε.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Πρότυπα κείμενα για την υποστήριξη της υποβολής τεχνικών προδιαγραφών του έργου σας στις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών τεχνικών πληροφοριών και λεπτομερειών σχεδιασμού σχετικά με τα προϊόντα Heraklith®.
 • Υπολογισμούς σχετικά με τη θερμική και ακουστική απόδοση των προϊόντων καθώς και την απορρόφηση υγρασίας.
 • Προσαρμοσμένα προϊόντα βάσει των ειδικών απαιτήσεών σας. Για παράδειγμα πλάκες σε μεγάλη γκάμα εργοστασιακά εφαρμοσμένων χρωμάτων, με φινίρισμα άκρων και με διαφορετικά πλάτη ινών (1mm και 2mm).
 • Κατάλληλη συσκευασία προϊόντων, σε παλέτες για ευκολότερο χειρισμό και με διάτρητο φύλλο περιτύλιξης το οποίο επιτρέπει την εξάτμιση των υδρατμών εμποδίζοντας τις συμπυκνώσεις εντός της συσκευασίας των προϊόντων. Για ορισμένα προϊόντα Heraklith®, οι παλέτες καλύπτονται με ένα άκαμπτο χαρτόνι πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί το βέλτιστο μοτίβο διάτρησης των πλακών για να διασφαλιστεί η μόνιμη στερέωση τους με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό βιδών / πείρων.

Λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα Heraklith® δεν προορίζονται για αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες.

 • Υλικό τεχνικής τεκμηρίωσης και εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων, δειγμάτων, καταλόγων προϊόντων και τεχνικών εγγράφων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και της εμπορικής δραστηριότητας των συνεργατών μας.
 • Τεχνικές οδηγίες εφαρμογής  που καταρτίστηκαν από τους τεχνικούς μας, ώστε η χρήση των προϊόντων Heraklith® να αποτελεί την απάντηση στο συνολικό ερώτημα του σχεδιασμού ενός έργου και όχι ένα πρόσθετο πρόβλημα.
 • Μελέτες περιπτώσεων και παραπομπές για την επίδειξη του τρόπου χρήσης του ξυλομάλλου Heraklith® σε διάφορες εφαρμογές.
 • Επιτόπου υποστήριξη και επιτόπιες επισκέψεις για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τα προϊόντα μας.
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith® έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις.
 • Συμβουλές σχετικά με όλες τις διαθέσιμες επιλογές που θα εξασφαλίσουν πως η δημιουργικότητα των αρχιτεκτόνων μπορεί να συμβαδίσει με και να μην περιοριστεί από τα όρια που θέτουν οι προϋπολογισμοί των έργων.
 • Όλες οι τεχνικές πληροφορίες (φύλλα δεδομένων ασφαλείας και φύλλα δεδομένων προϊόντων) που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου.
 • Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για ταχεία ανταπόκριση σε τεχνικά και εμπορικά ερωτήματα σας, οποιαδήποτε στιγμή.

Για πλήρη πληροφόρηση καθώς και τεχνική υποστήριξη θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας είτε μέσω των διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας της Knauf Insulation Α.Ε.