Έμπνευση από τη φύση

Στην Knauf Insulation δεσμευόμαστε για τη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που προωθούν τη βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο.

Είτε σε σχέση με την υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε σε ό,τι αφορά την απόκτηση πρώτων υλών, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πόρων, τη μείωση της ηχορύπανσης κατά την παραγωγή ή την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών Περιβαλλοντικών Δηλώσεων για τα Προϊόντα μας (EPDs), μπορείτε πάντα να είστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith® αποτελούν ηγέτες οικολογικής ευθύνης.

Κατασκευασμένες κυρίως από φυσικές πρώτες ύλες, οι πλάκες ξυλομάλλου Heraklith® ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα για βιωσιμότητα και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Χρησιμοποιούμε ως επί το πλείστο, ξύλο πιστοποιημένο από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δασών (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το LEEDv4 - Green Building Rating System.

 

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (Environmental Product Decalrations – EPDs)

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs) που είναι διαθέσιμες για όλα τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith®, καταδεικνύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων με βάση ανεξάρτητες Εκτιμήσεις του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessments - LCA) τους. Κάθε περιβαλλοντική πτυχή καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας καλύπτεται: από την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή τους, τη μεταφορά και τη χρήση τους, έως την κατάληξή τους μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους.

Η χρήση ξυλομάλλου στην κατασκευή, συμβάλλει θετικά στις αξιολογήσεις των κτιρίων βάσει διαφόρων περιβαλλοντικών συστημάτων και προτύπων και η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα των προϊόντων μας υπογραμμίζεται επίσης από την πιστοποίηση Blue Angel, το παλαιότερο οικολογικό σήμα παγκοσμίως.

Εξασφαλίζουμε τέλος, ότι ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε πόρους όποτε αυτό είναι δυνατόν. Τα μονωτικά υλικά, όπως το EPS και ο πετροβάμβακας που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας ορισμένων προϊόντων μας, είτε επιστρέφονται στους αντίστοιχους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση (EPS)  είτε, στην περίπτωση του πετροβάμβακα, διοχετεύονται εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων μας από τα οποία προήλθαν.