Βιωσιμότητα

Sustainability

Τα κορυφαία δομικά και μονωτικά προϊόντα, οφείλουν να παράγονται και να χρησιμοποιούνται πάντα με αφοσίωση στην περιβαλλοντική ευθύνη. Τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith®  δεν αποτελούν εξαίρεση. Κατασκευάζονται κυρίως από φυσικό, πιστοποιημένο κατά FSC, ξύλο ερυθρελάτης, το οποίο προέρχεται από κατάλληλα επιλεγμένα, διατηρημένα δάση. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, οι ίνες ξύλου ερυθρελάτης και λεύκας συμπιέζονται και ομογενοποιούνται με τη χρήση ορυκτού συνδέτη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στιβαρών, πολυλειτουργικών πλακών ξυλομάλλου. Ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον τόσο κατά την φάση της παραγωγής του όσο και κατά τη χρήση του καθ’ όλο το εύρος ζωής του.