Αντοχή στη φωτιά

Fire

Η έντονη θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκειας πυρκαγιάς σε ένα κτίριο μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το υλικό που καίγεται, αλλά και τα δομικά στοιχεία του, προκαλώντας σημαντική βλάβη στη συνολική δομή του και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων εντός του. Για την προστασία από τέτοιους κινδύνους, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας πυρίμαχα υλικά στην οικοδομική κατασκευή.

Τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith® δρουν ως ασπίδες προστασίας για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου απέναντι στη φωτιά. Διατίθενται σε συμπαγείς, ομογενείς πλάκες ξυλομάλλου ή σε σύνθετες πλάκες αποτελούμενες από συνδυασμό ξυλομάλλου με άλλα προϊόντα της Knauf Insulation, όπως ο πετροβάμβακας (βλ. οικογένεια Tektalan), υλικό εξαιρετικής αντοχής στη φωτιά, επιτυγχάνοντας τελική ακαυστότητα κατηγορίας Α2 σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης ΕΝ 13 501-1 (EUROCLASS).

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ομογενείς πλάκες ξυλομάλλου Heraklith®  και οι σύνθετες πλάκες Tektalan, δεν τήκονται, δεν παράγουν φλεγόμενα σωματίδια όταν εκτίθενται σε πυρκαγιά και κατατάσσονται στην καλύτερη κατηγορία EUROCLASS όσον αφορά την παραγωγή καπνού (κατηγορία S1 - μηδενική ή πολύ μικρή παραγωγή καπνού).